Święto Niepodległości w Chrobrzu{like}
Wyjątkową oprawę miała patriotyczna wieczornica, która odbyła się 12 listopada 2014 roku w Szkole Podstawowej w Chrobrzu. Uroku uroczystości dodała odpowiednia pora, wystrój sali i zgromadzeni goście- przedstawiciele wszystkich pokoleń, śpiewając wspólnie pieśni i piosenki patriotyczne.

Pierwsza część poświęcona była Świętu Narodowemu- kolejnej 96 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczniowie z klas IV-VI, przygotowani przez panią Monikę Doroz, zaprezentowali program artystyczny, na który złożyły się wiersze i piosenki związane z tym wydarzeniem. Zaśpiewali m.in. Hymn Legionów „Pierwsza Brygada”, „Jedzie na kasztance” i inne. Uczeń klasy V- Adam Dracz zagrał na akordeonie „Rotę”, a uczennica klasy VI- Natalia Kowalska wykonała na flecie melodię „Dziś do ciebie przyjść nie mogę”.

Druga część uroczystości poświęcona była okrągłym 70-tym rocznicom dwóch ważnych wydarzeń historycznych: Republice Pińczowskiej i Powstaniu Warszawskiemu.
Uczniowie naszej szkoły już w wakacje uczcili pamięć bohaterskich partyzantów organizując rajd rowerowy szlakiem Republiki Pińczowskiej. Relację  z tego wydarzenia przypomniał w formie prezentacji organizator rajdu- pan Waldemar Kucięba.

Wspólne śpiewanie piosenek żołnierskich i partyzanckich poprzedzone było przedstawieniem rysu historycznego dotyczącego każdego wykonywanego utworu. Wśród nich znalazły się: „Oka”, „Spoza gór i rzek”, „Rozszumiały się wierzby płaczące”, „Serce w plecaku”, „Jędrusiowa dola”, „Deszcz jesienny”, „Hej, chłopcy, bagnet na broń”, „Pałacyk Michla”, „Warszawskie dzieci”, „Żeby Polska była Polską”. Z ciekawostek należy nadmienić, że słowa piosenek żołnierskich powstały w latach wojny 1939-45. Ich melodie czerpano z dorobku słynnych kompozytorów, jak: G. Bizeta „Poławiacze pereł” czy W.Agapkina „Pożegnanie Słowianki”.

Rozpoczynającymi piosenki byli: pan wójt Tadeusz Sułek, ks. proboszcz Waldemar Krochmal, pani dyrektor Gabriela Kłap, zaproszeni goście: p. Krystyna Sulimir, p. Krystyna Kasza, p. Stanisława Wypych, członkinie zespołu „Przystań”. Pieśni patriotyczne rozbrzmiewały echem po okolicy Chrobrza, gdyż śpiewającymi byli także pozostali goście, a wśród nich: emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły, panowie radni, sołtys wsi Chroberz, komendant OSP Chroberz p. Adam Wypych, kierownik Biblioteki Publicznej w Złotej p. Henryka Kozera, p. Bożena Piątek –bibliotekarka Biblioteki Publicznej w Chrobrzu, p. Anna Chwalik- Borowiec-pracownik ZŚiNPK  Ponidzia w Krzyżanowicach, p. Anna Steckiewicz- nauczycielka ZSCKR w Chrobrzu, właściciele sklepów funkcjonujących w miejscowości, rodzice, babcie, dziadkowie i pozostali mieszkańcy gminy.

Piosenkę powstańczą „Pałacyk Michla” zaśpiewały dzieci z kl. „0” przygotowane przez panią Urszulę Wodolską.

Oprawę muzyczną przygotowała pani Małgorzata Stępień.

Po części oficjalnej, sponsorzy: państwo S.A. Wypychowie i K.E. Kaszowie poczęstowali uczestników ciastkami, zaś pracownicy szkoły przygotowali tradycyjną wojskową grochówkę.

Pomysłodawcy uroczystości: pani dyrektor Gabriela Kłap i pani Urszula Wodolska dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania uroczystości, w tym Radzie Rodziców. Wieczornica odbyła się dzięki wspólnej pracy wszystkich nauczycieli  i pracowników szkoły.

Autor: SP Chroberz

Uczestnicy Święta Niepodległości w Chrobrzu

Dzieci podczas wystepu

Występujące dzieci

Na widowni zasiadła liczna publiczność