wybory 2014{like}
Publikujemy trzecią już prezentację
nadesłanych kandydatów w wyborach samorządowych 2014 (program, krótki opis). Zgodnie z zapowiedzią zawartą w artykule z 22 października [Czytaj]

Tym razem na redakcyjny adres email ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ) wpłynęły trzy prezentacje:


Janusz Zieliński z Chrobrza - Kandydat do Rady Powiatu Pińczowskiego

Janusz Zieliński


Łukasz Kozera - Kandydat do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego


Doktor Łukasz Kozera prawnik i politolog.
Kandydat do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z listy KKW SLD Lewica Razem okręg wyborczy nr 4 lista nr 6 pozycja nr 2.

   
Program wyborczy dla powiatu pińczowskiego

 Samorząd terytorialny odgrywa ogromną rolę w procesach gospodarczych i społecznych. Dysponuje do tego niezbędnymi instrumentami. Może na swoim terenie wspomagać rozwój konkretnych branż, grup zawodowych i społecznych. Czynić to powinien w oparciu o posiadane zasoby, w tym także kapitał ludzki. Samorząd może aktywnie uczestniczyć w rynku jako inwestor, konsument lub poręczyciel. Może wreszcie stymulować rynek pracy. Oto najważniejsze założenia konieczne dla rozwoju powiatu pińczowskiego oparte na oczekiwaniach jego mieszkańców:

-  inwestycje publiczne w infrastrukturę otoczenia rolnictwa i przetwórstwa  mające na celu tworzenie nowych miejsc pracy,

- wspieranie metod współpracy między różnymi podmiotami w rolnictwie i całym  łańcuchu żywnościowym, m.in. poprzez   odtworzenie sieci skupów i kontraktacji,

-  wyznaczenie w wybranych gminach  powiatu terenów pod inwestycje zewnętrzne i specjalne strefy ekonomiczne,

- zmiana i uaktualnienie strategii rozwoju powiatu pińczowskiego i poszczególnych gmin,

-  opracowanie i wdrożenie programów pomocy materialnej zachęcających młodzież do pozostawania i osiedlania się na terenie powiatu,

- nawiązanie partnerstwa gospodarczego z samorządami państw importujących produkty rolne,

- wsparcie prawne  spółdzielni,  grup producenckich i innych organizacji rolniczych na terenie powiatu,

- rozbudowa  sieci gazyfikacji poszczególnych  gmin,

- budowa turbinowej mini elektrowni wodnej na Nidzie i rozwój sieci alternatywnych źródeł pozyskiwania energii,

 - upowszechnienie samodzielnej produkcji oleju napędowego i opałowego z rzepaku,  poprzez budowę  i udostępnienie odpowiedniej infrastruktury przez gminy,

- aktywna walka z bezrobociem poprzez tworzenie przedsiębiorstw z udziałem samorządów oraz spółek komunalnych,

- zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu,

 - zapewnienie wysokiego poziomu edukacji blisko miejsca zamieszkania,

 - poszukiwanie i wsparcie wydobycia wód mineralnych i źródlanych na terenie powiatu pińczowskiego,

- budowa własnego systemu recyklingu śmieci i odpadów niebezpiecznych,

 -poprawa jakości obsługi i  kompetencji administracji samorządowej.

.... szczegółowy program można znaleźć na stronie internetowej: http://kozeradosejmiku.pl/


 Gabriela Kłap - Kandydatka do Rady Powiatu Pińczowskiego


Na redakcyjna skrzynkę email (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) można przesyłać jeszcze materiały prezentujące sylwetki kandydatów oraz komitetów wyborczych do czwartku 13 listopada włącznie. Artykuł zbiorczy ukaże się w piątek 14 listopada.

Publikacja materiałów jest BEZPŁATNA i ma na celu tylko i wyłącznie przybliżenie Mieszkańcom Chrobrza i Gminy Złota, kandydatów ubiegających się o mandat do Rady Gminy, Powiatu i Sejmiku Województwa.

Źródło: logo chroberz.info