{like}
Kościół jest wspólnotą wszystkich w Chrystusie , zarówno żywych, jak i zmarłych. Dlatego możemy się nawzajem wspierać, przekraczając granice śmierci. Przez naszą modlitwę pomagamy zmarłym znajdującym się jeszcze w czyśćcu, aby doszli do pełni radości w niebie.


Boże, chwało wiernych i życie sprawiedliwych, Twój Syn nas odkupił przez swoją śmierć i zmartwychwstanie, zmiłuj się nad wszystkimi wiernymi zmarłymi, którzy wyznawali wiarę w nasze zmartwychwstanie, i dzj im udział w radości życia wiecznego. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

Źródłohttp://parafia.chroberz.info/