Dekoracja medalami za długoletnie pożycie małżeńskie{like}
W Urzędzie Stanu Cywilnego w Złotej uhonorowano 18 par za długoletnie pożycie małżeńskie. Medale wręczył Wicewojewoda Świętokrzyski Grzegorz Dziubek wraz z Wójtem Gminy Złota Tadeuszem Sułkiem w asyście Przewodniczącego Rady Gminy Henryka Krzaka, Kierownika USC Jolanty Fichtel oraz Sekretarza Gminy Złota Ireneusza Gołuszki.

Wszyscy przybyli na tą uroczystość odśpiewali „Sto lat” i wznieśli toast za zdrowie świętujących par. Spotkanie zostało umilone występem uczniów z Zespołu Placówek Oświatowych w Złotej pod kierunkiem nauczycielki Ewy Książek.

Nie zabrakło również wspaniałego tortu oraz symbolicznej lampki szampana. Wszystkim parom gratulujemy i życzymy przede wszystkim dużo zdrowia.

Pary obchodzące jubileusz 50 – lecia: Helena i Józef Augustyn (Złota), Danuta i Wiesław Bicz (Niegosławice), Janina i Stanisław Bróg (Nieprowice), Janina i Stefan Gorczyca (Nieprowice), Barbara i Mirosław Grzęda (Miernów), Irena i Henryk Kapsa (Pełczyska), Henryka i Wiesław Łuczyński (Złota), Maria i Bolesław Podsiadło (Złota), Zofia i Jan Strączek (Złota), Zdzisława i Bolesław Szumiał (Złota), Krystyna i Władysław Tarka (Złota), Halina i Stanisław Woźnicki (Stawiszyce).

Pary obchodzące 60 – lecie pożycia małżeńskiego: Marianna i Henryk Dobaj (Wola Chroberska), Danuta i Czesław Kłos (Stawiszyce), Janina i Stanisław Peroń (Chroberz), Helena i Edmund Skrzela (Żurawniki), Antonina i Stefan Skrzela (Żurawniki).

Para obchodząca jubileusz 70 – lecia pożycia małżeńskiego: Stanisława i Zygmunt Wypych (Chroberz).

Źródło: gminazlota.pl

Dekoracja medalami
Wicewojewoda Świętokrzyski Grzegorz Dziubek dekoruje Janine i Stefana Gorczyców z Nieprowic medalami przyznanymi przez Prezydenta RP.

Pamiątkowe zdjęcia Państwa Peroniów
Państwo Janina i Stanisław Peroń z Chrobrza zostali uhonorowani medalami za 60 - lecie pożycia małżeńskiego.