uczestnicy rajdu z dyrektorem szkoły w Chrobrzu{like}
Z końcem wakacji uczniowie Szkoły Podstawowej w Chrobrzu wzięli udział w rajdzie rowerowym szlakiem II Republiki Pińczowskiej. Upamiętnili tym samym  obchodzoną w tym roku 70-tą rocznicę.

Pod pomnikiem w Kozubowie odczytana została historia Republiki Pińczowskiej. Uczniowie złożyli kwiaty pod pomnikiem, zapalili znicze i uczcili pamięć poległych minutą ciszy. Po drodze, z Góry Byczowskiej, podziwiali panoramę Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego, Krzyżanowic oraz Pińczowa.

Następnie dzieci przejechały do Mozgawy, by zobaczyć piękny wąwóz lessowy, położony w kierunku Młodzaw, a w Wojsławicach mogły pobawić się na placu zabaw. Kolejnym punktem wycieczki rowerowej było zwiedzanie Pałacu Wielopolskich w Chrobrzu, obejrzenie tamtejszej wystawy i podziwianie zgromadzonych eksponatów. Na zakończenie rajdu, obsługa naszej szkoły, przygotowała dla wszystkich uczestników kiełbaski z grilla.

Źródło: SP Chroberz

uczestnicy rajdu

uczestnicy rajdu

uczestnicy rajdu na tle Ponidziańskich krajobrazów

uczniowie pod pomnikiem w Kozubowie

rajd

w chroberskim pałacu