Wspólne zdjęcie powoływanych
{like}
Jolanta Doroz została powołana na stanowisko Prokuratora Rejonowego w Pińczowie. Uroczystość wręczenia aktów powołania odbyła się w siedzibie Prokuratury Generalnej w Warszawie. Nominacje z rąk Prokuratora Generalnego - Andrzeja Seremeta otrzymało 35 osób.
 
W uroczystości wzięli również udział I Zastępca Prokuratora Generalnego - Marek Jamrogowicz, Zastępca Prokuratora Generalnego - Robert Hernand, Dyrektor Biura Kadr Prokuratury Generalnej - Krzysztof Kozdronkiewicz, a także Prokurator Okręgowy w Krakowie - Lidia Jaryczkowska oraz Prokurator Okręgowy w Kielcach - Paweł Sokół.
 
Autor: pb, logo chroberz.info
 
Wspólne zdjęcie powołanych na stanowiska Prokuratorów Rejonowych w Pińczowie
Wspólne zdjęcie powołanych na stanowiska Prokuratorów Rejonowych. Pni Jolanta Doroz - druga z lewej.
(fot. Wydział Informacji i Kontaktu z Mediami Prokuratury Generalnej, www.pg.gov.pl)