Maturzyści podczas egzaminu{like}
Fatalny wynik matur w świętokrzyskim dotknął również Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Chrobrzu. Do egzaminów maturalnych „podeszło” 16 osób z pośród 25 absolwentów.  Z tej grupy tylko 2 osoby zdały maturę.

Podobnie jak w innych placówkach naszego województwa najgorzej wypadł egzamin z matematyki, którego nie zdało aż 9 osób. Najlepiej za to język obcy, a praktycznie wszyscy zdali język polski.

W wywiadzie dla dziennika „Echo Dnia” swojego rozczarowania nie krył dyrektor szkoły Jerzy Trzepatowski, którego jednak wyniki nie zdziwiły.

Spodziewałem się takiego wyniku, ale czy można czegoś nauczyć nieobecnych? Próbną maturę uczniowie napisali na średnim poziomie, a potem wpadli w samouwielbienie i zaczęli opuszczać zajęcia. Porównywaliśmy wyniki tych, którzy nie zdali z ich frekwencją na lekcjach obowiązkowych oraz dodatkowych, stąd taki wniosek. Poza tym uczniowie nie mają żadnej motywacji. Mówią, że matura nie jest im do niczego potrzebna, bo ich zdaniem teraz dostaje się pracę tylko dzięki znajomościom – powiedział dyrektor Trzepatowski.

Autor: pb, logo chroberz.info

Maturzyści podczas egzaminu
fot. ZSCKR Chroberz