zakonczenie roku szkolnego{like}
Niezwykle podniosły charakter miała uroczystość zakończenia roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Chrobrzu. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło m.in. Wójta Gminy Złota Tadeusza Sułka oraz rodziców i dziadków.

Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu szkoły. Następnie uczniowie klasy VI zatańczyli tradycyjnego poloneza oraz zaprezentowali program artystyczny złożony z wierszy i piosenek, który przygotowywali pod okiem nauczycielek Anny Muchy i Małgorzaty Stępień.

Podczas apelu, Dyrektor SP Chroberz Gabriela Kłap wręczyła statuetki „Ucznia Roku”, które w tym roku otrzymali Adam Dracz i Natalia Kowalska. Wójt Tadeusz Sułek nagrodził najlepszych absolwentów „Nagrodą Wójta”, którą otrzymali Paulina Marciszewska i Mateusz Piątek.

Tradycyjnie najlepsi uczniowie z poszczególnych klas, podczas apelu, otrzymali świadectwa i nagrody książkowe. Wręczane zostały też nagrody za pracę w sklepiku szkolnym, działalność artystyczną. Nastąpiło rozstrzygnięcie konkursów: ortograficznego i matematycznego. Nauczycielka Anna Dracz wręczyła nagrody za systematyczne oszczędzanie na książeczkach SKO.

Rada Rodziców podziękowała Magdalenie Piątek za pełnienie funkcji przewodniczącej Rady . Statuetkę „Osobowość Roku 2014” odebrał były dyrektor chroberskiej podstawówki Władysław Gil.

Rok szkolny zakończyły również przedszkolaki z naszego Punktu Przedszkolnego oraz zerówkowicze.

Źródło: chroberz.info na podstawie SP Chroberz

zakonczenie roku szkolnego

zakonczenie roku szkolnego

zakonczenie roku szkolnego

zakonczenie roku szkolnego

zakonczenie roku szkolnego

zakonczenie roku szkolnego

zakonczenie roku szkolnego

zakonczenie roku szkolnego

zakonczenie roku szkolnego

zakonczenie roku szkolnego