Sesja Rady Gminy{like}
Radni Gminy Złota jednogłośnie udzielili absolutorium Wójtowi Tadeuszowi Sułkowi za wykonanie budżetu w 2013 r. Burzliwy przebieg miała natomiast debata nad zatwierdzeniem Planu Odnowy Miejscowości Chroberz. Ostatecznie Radni przegłosowali uchwałę 8 głosami „za”. Przypomnijmy, że Plan został przyjęty Uchwałą Zebrania Wiejskiego Sołectwa Chroberz w dniu 5 czerwca 2014 roku.

Plan Odnowy Miejscowości jest autonomicznym dokumentem planistycznym, przyjmowanym przez Zebranie Wiejskie danego Sołectwa. Jego uchwalenie i zatwierdzenie nakłada na nas krajowe ustawodawstwo w oparciu o zasadę programowania Unii Europejskiej (Rozporządzenie Wspólnoty Europejskiej nr. 1083/2006, art.10). Zasada ta wymusza wręcz ujmowanie wszelkich projektów inwestycyjnych w ramach szerszych dokumentów.

Dokument ten nie oznacza, że ujęte w nim plany inwestycyjne muszą zostać wykonane w okresie obowiązywania planu odnowy, ale jego istnienie umożliwia aplikowanie o środki unijne. Do wniosku aplikującego o dofinansowanie ze środków wspólnotowych dołączony musi być m.in. Plan Odnowy Miejscowości.

Autor: pb, chroberz.info

Sesja Rady Gminy
Sesja Rady Gminy Złota

Sesja Rady Gminy
Głosowanie nad absolutorium dla Wójta

Sesja Rady


Wójt Gminy Złota Tadeusz Sułek odbiera gratulację od Sekretarza Gminy Ireneusza Gołuszki