Wójt Tadeusz Sułek{like}
Wójt Gminy Złota Tadeusz Sułek otrzymał nagrodę „Lider Samorządności”, podczas wczorajszej gali  X Plebiscytu "EURO-GMINA 2013/2014” województwa świętokrzyskiego. Uroczystość odbyła się w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. 

To było wyjątkowe podsumowanie działalności samorządów. Zbiegło się z 10-leciem przynależności Polski do Unii Europejskiej – podkreślił Jerzy Chrobot, właściciel agencji "POP-ART”, producent gali.

Nagroda jest tym cenniejsza, że Gospodarz Gminy Złota znalazł się w doborowym towarzystwie nagrodzonych - najbogatszych gmin nie tylko w województwie ale i Polsce, m.in. Wójta Gminy Morawica Mariana Burasa, Wójta Gminy Strawczyn Tadeusza Tkaczyka oraz Wójta Gminy Sitkówka - Nowiny Stanisława Baryckiego.

Podczas przemówienia Wójt Tadeusz Sułek podziękował m.in. wszystkim swoim pracownikom, których przedstawiciele byli obecni na gali (Skarbnik Gminy Złota Alicja Jaworska, Jolanta Piwowarska, kierownik USC Jolanta Fichtel, Włodzimierz Osiecki, Wiesław Pieczonka, Paweł Bochniak). Nie zabrakło również Przewodniczącego Rady Gminy Złota Henryka Krzaka oraz małżonki Wójta - Anny Sułek.

Gratulujemy!

Autor: pb, logo chroberz.info

Euro Gmina 2014

Euro Gmina

Euro Gmina