{like}
Jeżeli nie macie jeszcze sprecyzowanych planów na długi weekend majowy (1-4.05) to zapraszam serdecznie do skorzystania z oferty Pałacu Wielopolskich w Chrobrzu. Działający tam Ośrodek Dziedzictwa Kulturowego i Tradycji Rolnej Ponidzia czynny jest w tych dniach od godziny 11:00 do 18:00.
 
Oprócz XIX wiecznego parku z pomnikami przyrody ożywionej oraz nieożywionej można zwiedzić wystawy, które mieszczą się w samym pałacu, m.in.
 
Ekspozycja archeologiczna "Starożytne Skarby Ponidzia" to wynik prac wykopaliskowych prowadzonych przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego w miejscowości Pełczyska, położonej w granicach administracyjnych gminy Złota.
 
Starożytne Skarby Ponidzia
 
Starożytne Skarby Ponidzia 
 
Skarby Ponidzia 
 
Historia Ordynacji Wielopolskich. W dawnym gabinecie eksponowane są m.in.: zdjęcia ordynatów, świadectwa szkolne Aleksandra Wielopolskiego, inwentarz pałacu z 1863 roku, obraz genealogiczny rodziny Myszkowskich i Wielopolskich, korespondencję margrabiego służbową i prywatną Aleksandra Wielopolskiego oraz listy Alberty Wielopolskiej, siostry ostatniego ordynata Zygmunta, listy referencyjne dla pałacowej służby, naczynia z pałacowej kuchni i inne.
 
 Historia Ordynacji Wielopolskich
 
Izba Pamięci Republiki Pińczowskiej. Republika Pińczowska była partyzancką wolną ojczyzną. Powstała na przełomie lipca i sierpnia 1944 r. na terenie ok. 1000 km kw., w granicach administracyjnych dawnego powiatu pińczowskiego.
 
Izba Republiki Pińczowskiej 
 
Galeria Regionalna. Stałym elementem ekspozycyjnym Galerii Regionalnej są sylwetki pisarzy związanych z Ponidziem: Józefa Mortona, Zdzisława Antolskiego, Henryka Kawiorskiego, Adama Ochwanowskiego.
 
Galeria Regionalna 
 
Geograficzne Studium Regionu. Ziemia pińczowska od ponad 45 lat stanowi teren badań naukowców z Instytutu Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.
 
Wystawa geograficzna przedstawia wyniki badań środowiska przyrodniczego, zróżnicowania szaty roślinnej, rzeźby powierzchni terenu, stosunków wodnych, klimatu, gleb i obiegu pierwiastków w wodach i glebach, jak również prace z dziedziny geografii rolnictwa oraz geografii społeczno - ekonomicznej.
 
Geograficzne Studium Regionu  
 
Kultura Rolna XIX i XX wieku. Na terenie parku przypałacowego pod stylizowanymi drewnianymi wiatami wyeksponowano maszyny i urządzenia rolnicze wykorzystywane w pracach polowych i gospodarskich. Natomiast w spichlerzu dworskim zrekonstruowano wnętrze wiejskiej chaty z końca XIX i I połowy XX wieku.
 
Kultura Rolna 
 
Autor: Paweł na podstawie zasobów www.palac.chroberz.info 
Zdjęcia: Dariusz Garlej, Alicja Mazurek