{like}
„Każda złotówka na wagę złota” – to truizm ale jakże prawdziwy i nie musimy szukać daleko, żeby się o tym przekonać. W naszym serwisie pojawiały się ogłoszenia oraz zamieszczony jest banner, który zachęca do przekazywania 1% podatku na rzecz dwuletniego Szymonka.

Szymonek urodził się w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, gdzie wykryto u niego wadę Ośrodkowego Układu Nerwowego przez która ma wodogłowie. Gdy miał 3 miesiące wstawiono mu zastawkę komorowo-otrzewną. Po roku okazało się, że ma padaczkę. Nie siedzi i nie chodzi. Wymaga ciągłej rehabilitacji, leków i zabiegów które są bardzo kosztowne. Jest pod stałą opieką neurologów i neurochirurgów.

Dzięki m.in zaangażowaniu i pomocy ludzi dobrej woli, którzy wpłacali przysłowiową złotówkę, a także rodzinie, możliwy był pobyt chłopca na turnusie rehabilitacyjnym w Bystrej.

- Turnusy te są opłacane z funduszy zebranych na koncie Caritas z koncertów, podatku, dzięki pomocy księdza Waldemara Krochmala, chóru „Przystań”, dobrowolnych wpłat i pieniędzy przekazanych przez Komitet dla Ani – mówi nam babcia Szymona.

Za naszym pośrednictwem rodzina Szymona pragnie gorąco podziękować za okazaną pomoc. Dzięki niej możliwa jest kosztowna rehabilitacja, która jest początkiem długiej drogi do celu, którym jest poprawa zdrowia Szymonka.Ludzi dobrej woli bardzo prosimy o przekazanie 1% podatku na Nr KRS 0000198087 z dopiskiem „na leczenie Szymona Karcz''.

Osoby chętne mogą także dokonywać wpłat na konto:

ING Bank Śląski 21 1050 1416 1000 0005 0011 5811
z dopiskiem „na leczenie Szymona Karcz”

Autor:  Paweł,