{like}
W Wielki Piątek w kościele parafialnym WNMP w Chrobrzu odbył się koncert Chóru „Przystań” w formie adoracji. Panie pod batutą Łukasza Kosały – organisty w naszej parafii, zaprezentowały pieśni paschalne śpiewane unisono* i w trzygłosie.

Chroberska świątynia o godz. 21: 00 wypełniła się nie tylko parafianami, ale także gośćmi, wśród których był m.in. Sekretarz Gminy Złota Ireneusz Gołuszka wraz z małżonką, Kierownik Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej ze Złotej doktor Tomasz Woźniak. Nie zabrakło również gospodarza gminy, mieszkańca Chrobrza, Wójta Tadeusza Sułka wraz z małżonką Anną, a także Radnych, m.in. Andrzeja Gajosa z małżonką, Sołtysa Chrobrza Jana Bogdana oraz Sołtysa Nieprowic Zbigniewa Krzaka.

Wartę przy Grobie Pańskim pełnili strażacy z OSP Chroberz.

Panie pokazały, że wytrwałe próby pod okiem świetnego fachowca dają wspaniały efekt. Progres, jaki poczynił chór „Przystań” w ciągu ostatniego roku jest zauważalny nawet dla laika.

W imieniu obecnych podczas wczorajszej adoracji na ręce wszystkich Pań z chóru „Przystań” składam serdeczne podziękowania i gratulacje.

*unisono - sposób wykonania utworu muzycznego (lub jego fragmentu) polegający na zgodnym wykonaniu przebiegu melodycznego.

Autor: Paweł,