{like}
Kamil Kwiecka z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Chrobrzu zajął V miejsce w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku tematycznym „produkcja zwierzęca”. Olimpiada odbyła się w Zespole Szkół Rolniczym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu.

Organizatorem był Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Siedlcach wraz z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu, Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwem Środowiska. W olimpiadzie wzięła udział z sześciu województw: małopolskiego, lubelskiego, opolskiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego.

Opiekunem Kamila Jerzy Wojtasik.

Autor: pb, . Zdjęcie: ZSRCKU Żarnowiec, ZSCKR Chroberz.