{like}
W Domu Ludowym w Chrobrzu odbyło się zebranie sprawozdawcze członków Ochotniczej Straży Pożarnej. Prowadzący zebranie Prezes miejscowej jednostki Adam Wypych podziękował za przybycie oraz wspieranie w działaniach druhów ochotników Wójtowi Gminy Złota Tadeuszowi Sułkowi.

W spotkaniu wziął udział bryg. Wojciech Bucki – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP W Pińczowie, Przewodniczący Rady Gminy Henryk Krzak, także Radni Gminy Złota Andrzej Gajos oraz Stanisław Krzak. Nie zabrakło również honorowego Prezesa OSP Chroberz, Sołtysa Jana Bogdana.

Cieszyć może liczny udział druhów – seniorów oraz członków drużyn młodzieżowych chłopców i dziewcząt. Oprócz działalności typowej dla strażaków , druhowie z Chrobrza mogą się pochwalić działalnością prozdrowotną, charytatywną i sportową.

Dziewczyny z KDP wywalczyły w 2013 roku tytuł Mistrzyń XII Otwartych Mistrzostw Województwa Świętokrzyskiego Grup Szybkiego Reagowania na Wodzie. Druhowie aktywnie wspierali akcje honorowego krwiodawstwa, dwóch strażaków ukończyło kurs sternika łodzi motorowych, który sfinansował Wójt Tadeusz Sułek. Grupa Szybkiego Reagowania na Wodzie przy OSP Chroberz zabezpieczała w roku 2013 cztery spływy kajakowe.

W planach jest zakup nowego sprzętu, a także pozyskanie środków na remont elewacji zewnętrznej remizy. 

Źródło: