18.12.2013r. w naszej szkole odbył się coroczny wieczór jasełkowy, organizowany z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Święta te, jak żadne inne, mają dla nas magiczną moc. Dzieje się to za sprawą choinki, kolęd, wyjątkowych potraw, wspólnych spotkań przy stole.
 
Na uroczystość przybyli licznie zaproszeni goście, a wśród nich: Wójt Gminy Złota- pan Tadeusz Sułek z małżonką, ks. proboszcz Waldemar Krochmal, radni z naszej gminy: pan A. Gajos, pan S. Krzak, pan C. Brudz, sołtys wsi Chroberz- pan J. Bogdan, sołtys wsi Wojsławice- pan D. Jaworski,  prezes OSP w Chrobrzu- pan A. Wypych, przewodnicząca Rady Rodziców- pani M. Piątek wraz z Radą Rodziców, pani bibliotekarka- B. Piątek i Klub Kobiet Aktywnych, pani E. Wojtaś- pracownik GZEASiPS w Złotej, państwo K. i E. Kaszowie, państwo A. i T. Kaszowie, pracownicy ZSCKR w Chrobrzu, chór parafialny „Przystań”, rodzice, dziadkowie, emeryci, mieszkańcy Chrobrza i okolicznych wsi. Gości powitała pani dyrektor Gabriela Kłap.
 
Pierwszym punktem programu było obejrzenie prezentacji podsumowującej rok 2013 w naszej szkole, przygotowanej przez panią Renatę Magdziarz. Wszyscy wspomnieniami raz jeszcze powrócili do wydarzeń mijającego roku.
 
Na ten wieczór został specjalnie przygotowany program artystyczny, w którym wzięli udział wszyscy uczniowie naszej szkoły. Uczniów do występu przygotowali: pani Małgorzata Stępień-oprawa muzyczna, pan Waldemar Kucięba- przedstawienie pt. „Jezus jest tu”. W przedstawieniu udział wzięli uczniowie klas IV-VI, odegrali scenę Narodzenia Pańskiego. Narracja przeplatana była kolędami, granymi przez zespół fletowy uczniów naszej szkoły, zespół akordeonowy (Adam Dracz, Mateusz Marzec, Magdalena Kowalska, Grzegorz Lozia) i występami solistów na instrumentach dętych i smyczkowych.
 
Klara Wodolska zagrała na saksofonie „Tryumfy”, Karolina Teresa Morton na klarnecie „Bóg się rodzi”, Maciej Morton na trąbce „Wśród nocnej ciszy”, Natalia Kowalska na flecie poprzecznym „Z narodzenia Pana”, Mateusz Piątek na skrzypcach „Gdy śliczna Panna”. Na fletach uczniowie zagrali : „Anioł pasterzom mówił”, „ W żłobie leży”, „Pasterze bieżeli”. Zespół akordeonistów wykonał kolędy: „Lulajże Jezuniu” i „Przybieżeli do Betlejem”.
Podczas jasełek każda z klas zaprezentowała się w piosence bożonarodzeniowej. Dzieci z grupy „0” zaśpiewały również po angielsku piosenkę o gwiazdce pt. „Twinkle, twinkle”.
 
Po części artystycznej pani dyrektor złożyła wszystkim świąteczne życzenia, po czym wręczyła gościom upominki: anioły i stroiki.
Spotkanie jasełkowe uświetnił występ chóru parafialnego „Przystań”. Panie zaśpiewały w trójgłosie kolędę „Wśród nocnej ciszy”, zachęcając tym samym do wysłuchania koncertu bożonarodzeniowego podczas świąt w kościele.
 
Tradycją naszych bożonarodzeniowych spotkań jest wspólne kolędowanie, łączące pokolenia. Również tym razem nie zabrakło zapału, by wspólnie pokolędować.
 
Wszyscy przybyli poczęstowani zostali też pysznym kompotem z suszonych śliwek, pieczonymi ciasteczkami i ciastami, przygotowanymi przez panią kucharkę oraz Radę Rodziców, panie: S. Wypych, L. Gajos, J. Wojdę i B. Piątek.
 
Na zakończenie goście składali życzenia świąteczne, wyrażali słowa uznania dla uczniów i pracowników szkoły. Dla dzieci za piękny występ podarowali kosze z cukierkami.
 
Wśród sponsorów, dzięki którym odbyła się uroczystość są: państwo: K. E. Kaszowie, A. T. Kaszowie i Rada Rodziców. Dyrekcja, grono pedagogiczne dziękują szczególnie zarządowi Rady Rodziców, paniom: M. Piątek, M. Morton, B. Kowalskiej. Całość uroczystości prowadziły: pani dyrektor Gabriela Kłap oraz pani Urszula Wodolska- wychowawczyni kl.”0”.
 
Opracowanie: Renata Magdziarz i Urszula Wodolska, SP Chroberz