W piątkowe późne popołudnie w świetlicy Szkoły Podstawowej w Chrobrzu odbyło się zebranie wiejskie Sołectwa Chroberz. Głównymi tematami, które zostały poruszone podczas spotkania były założenia do budżetu na 2014 rok oraz gospodarka odpadami komunalnymi, a także sprawy naszej miejscowości zasygnalizowane przez mieszkańców.

Na zebraniu obecny był Wójt Gminy Złota Tadeusz Sułek, który odpowiadał na pytania mieszkańców oraz zapoznał zebranych z bieżącą sytuacją w gospodarce odpadami. Nie zabrakło również Sołtysa Chrobrza Jana Bogdana oraz Radnych Gminy Złota Mirosława Krawczyka, Stanisława Krzaka oraz Jana Gajosa.

Postulowano remonty nawierzchni na drogach powiatowych – część ul. Podzamcze (od kościoła do państwa Domagałów), ulicy Słonecznej w kierunku Rudawy Starej, a także budowę chodnika przy drodze powiatowej – ul. Chrobrego w kierunku przystani kajakowej. Pojawiły się również wnioski dotyczące zagospodarowania placu w pobliżu kościoła parafialnego (po tzw. katechezówce) oraz ustawienie koszów przy przystankach komunikacji publicznej oraz barierek zabezpieczających na przepustach (ul. Ogrodowa). Radny Gajos zwrócił uwagę na potrzebę wyremontowania przystanku przy skrzyżowaniu ul. Parkowej, ul. Leśnej z ulicą Akacjową.

Wójt Tadeusz Sułek przedstawił możliwości budżetowe gminy oraz poinformował o innych źródłach finansowania wnioskowanych inwestycji. Zaapelował również o segregowanie odpadów, ponieważ opłaci się to wszystkim zarówno mieszkańcom jak i samorządowi gminnemu.

W założeniach budżetowych zaplanowano przebudowę ulicy Cichej oraz modernizację budynku socjalnego na stadionie.

Źródło: