Wiślica, Chroberz, Pełczyska, Stradów -to miejsca niebagatelne. Kopalnia historii, skarbnica przeszłości, cmentarz dziejów. Kolebka Wiślan, pierwszy chrzest, prastare osady -jedne z najstarszych w Europie, cenne znaleziska, wykopaliska o ogromnym znaczeniu dla archeologów -to wszystko mieści się na niewielkim obszarze, zaledwie kilkudziesięciu kilometrów kwadratowych, w południowej części Ponidzia.

To wszystko kryje w sobie olbrzymi potencjał, który przy odpowiednim wykorzystaniu przynieść może wymierne efekty dla gospodarki i turystyki tej części regionu.

Z tą właśnie myślą, 29 października 2013 roku, w chroberskim pałacu Wielopolskich, dzisiejszym ośrodku „Beldonek”, spotkali się gospodarze województwa, trzech powiatów i trzech gmin. Spotkanie zainicjował marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas, a udział w nim wzięli także: starosta pińczowski Zbigniew Kierkowski, starosta kazimierski Jan Nowak, wicestarosta buski Stanisław Klimczak, wójt gminy Czarnocin Maria Kasperek, wójt gminy Wiślica Stanisław Krzak oraz gospodarz -wójt gminy Złota -Tadeusz Sułek. Świętokrzyski Urząd Marszałkowski reprezentowali ponadto: dyrektor Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki Jacek Kowalczyk oraz dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Grzegorz Orawiec.


 Z tą właśnie myślą, 29 października 2013 roku, w chroberskim pałacu Wielopolskich, dzisiejszym ośrodku „Beldonek”, spotkali się gospodarze województwa, trzech powiatów i trzech gmin. Spotkanie zainicjował marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas, a udział w nim wzięli także: starosta pińczowski Zbigniew Kierkowski, starosta kazimierski Jan Nowak, wicestarosta buski Stanisław Klimczak, wójt gminy Czarnocin Maria Kasperek, wójt gminy Wiślica Stanisław Krzak oraz gospodarz -wójt gminy Złota -Tadeusz Sułek. Świętokrzyski Urząd Marszałkowski reprezentowali ponadto: dyrektor Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki Jacek Kowalczyk oraz dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Grzegorz Orawiec. Marszałek Jarubas powitał gości i pokrótce nakreślił cel spotkania w tak ważnym gronie.

 „Wiślica, Chroberz, Pełczyska, Stradów -to nasze źródła i nasze korzenie. Miejsca znacznie cenniejsze od wielu innych w kraju, a znacznie mniej wypromowane. Projekt „odkurzanie historii” pomoże nam wyeksponować te bogactwa, a przy tym może stać się doskonałym sposobem na gospodarczy rozwój” -mówił Adam Jarubas.

Jakby na potwierdzenie tych słów kolejni prelegenci -naukowcy z Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego -zaprezentowali wizualizację komputerową z propozycją zagospodarowania terenów wykopalisk archeologicznych w Pełczyskach koło Złotej. Warszawską uczelnię reprezentowali prof. Aleksander Bursche i Jan Tygielski. Kilka słów powiedziała także Ewa Rudnicka -architekt zajmujący się obsługą projektów archeologicznych.

Imponujące plany dotyczące modernizacji wiślickich zabytków (a jest ich podobno ponad 140) przedstawił kustosz Wojciech Sołtysiak. Trzeba przyznać, że autorom tych dokumentów nie zabrakło inwencji i byłoby naprawdę fantastycznie, gdyby którąś z pokazanych wizualizacji udało się wcielić w życie.

Tematykę grodziska w Stradowie - unikatowego miejsca w skali całej Europy - podniosła gospodyni gminy Czarnocin, wójt Maria Kasperek, dzielnie wspierał ją gospodarz powiatu kazimierskiego starosta Jan Nowak i sekretarz Marek Krupa. Przy okazji wymieniono kilka innych -bardzo ważnych archeologicznie miejscowości sąsiadujących z Kazimierzą Wielką, jak chociażby Słonowice czy Jakuszowice.

Wypowiedział się także gospodarz gminy Złota. Wójt Tadeusz Sułek podkreślił znaczenie archeologicznych odkryć poczynionych na terenie jego gminy. Wspomniał także o szeregu innych inwestycji wykonanych przez samorząd w ostatnich latach i poparł plany władz wojewódzkich dotyczące omawianego projektu. „Mamy już sporo zrobione w dziedzinie infrastruktury, może teraz pora na turystykę. To jest nasza ogromna szansa. Każdy z nas powinien dziś zastanowić się nad atrakcyjnym wykorzystaniem swojego potencjału w tym zakresie, a potem należałoby zająć się  wypracowaniem wspólnej formuły tego przedsięwzięcia. Jaka ona będzie tego nie wiem ale osobiście wolałbym, żeby nie był to kolejny związek międzygminny” -mówił wójt Sułek.

Głos zabrali fachowcy ze stolicy województwa. Jacek Kowalczyk podał przykłady promocji podobnych miejsc w innych częściach regionu, naświetlił także poszczególne projekty unijne, z jakich beneficjenci mogą korzystać inwestując w kulturę i turystykę, wskazał na możliwości jakie dają i warunki, jakie trzeba wpierw spełnić. Dyrektor Grzegorz Orawiec z kolei powiedział kilka słów na temat kolejnego unijnego „rozdania”, wymienił główne osie priorytetowe i podkreślił te dotyczące zabytków i kultury.

Spotkanie podsumował i zamknął marszałek Adam Jarubas. Gospodarz województwa świętokrzyskiego zwrócił się do starostów i wójtów z prośbą o opracowanie wizji przyszłości cennych obiektów i miejsc na terenie im podległym. „Mając w ręku takie informacje postaramy się połączyć je w jeden wspólny projekt, nad którym będziemy dalej pracować” -mówił.

Źródło: Artykuł pochodzi ze strony "Tygodnika Ponidzia", autor: Joanna Strączek -Dziabał.
http://tygodnikponidzia.pl/index.php/glowna/508-projekt-odkurzanie-historii