Klasa I TRŻ z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Chrobrzu, przed Dniem Wszystkich Świętych posprzątała teren wokół zabytkowych nagrobków znajdujących się na chroberskim cmentarzu.

Cmentarz w Chrobrzu powstał na początku XIX wieku, kiedy to zakazano grzebania zmarłych na przykościelnych cmentarzach. Najstarszym obiektem jest nagrobek ks. Tomasza Winczakiewicza z 1826 r. i ks. Antoniego Kubackiego z 1843 r. Opieką uczniów z ZSCKR objęte są również nagrobek "lapidarium" o nie ustalonym pochówku z zabytkowym kutym ogrodzeniem i krzyżem żeliwnym oraz nagrobek ks. Mikołaja Szmejdzińskiego z 1867 roku.

Źródło: ZSCKR Chroberz