W październiku b.r. w Kościele Parafialnym w Chrobrzu pojawił się piękny obraz przedstawiający naszego Wielkiego Rodaka – Jana Pawła II.

Obraz ten namalowała i podarowała p. Elżbieta Sadura (z domu: Żelichowska) z  Pińczowa – nauczycielka przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Bolesława Chrobrego w Chrobrzu.

Uzdolnienia plastyczne p. Elżbieta wykazywała już w dzieciństwie, jako nastolatka marzyła o studiach na wydziale architektury, ale ostatecznie poświęciła się swojej drugiej pasji i ukończyła technologię żywności.

Dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Chrobrzu namalowała w lutym 1996 r. wizerunek patrona – Bolesława Chrobrego.

Natomiast obraz Jana Pawła II powstawał w sierpniu 2013 r., specjalnie dla chroberskiej parafii, gdyż z niej wywodzą się rodzinne korzenie pani Sadury: rodzice pochodzą z Rudawy i Nieprowic, a krewni nadal tu mieszkają. Swoje dziecięce wakacje p. Ela spędzała w Rudawie, a z kościołem w Chrobrzu wiążą się wspomnienia ważnych uroczystości rodzinnych. Także krewny ze strony mamy – ksiądz Wiktor Walocha z  Nieprowic – wychował się w tej parafii.

Na pytanie, jakie odczucia towarzyszyły p. Elżbiecie, gdy proboszcz poprosił ją o namalowanie obrazu – odpowiedziała:

- Było to dla mnie pewne wyzwanie: z jednej strony duża odpowiedzialność za twórczość, a z drugiej - zaszczyt, że moje własnoręczne dzieło przedstawiające wizerunek świętej Osoby Jana Pawła II będzie umieszczone w tak ważnym dla mnie miejscu. Myślę, że moi bliscy też cieszą się z  mojej pracy na rzecz lokalnej społeczności. 

Autor: Ewa Rzepa