W dniu 28.IX.2013r. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Chrobrzu brali udział w  XIV Pielgrzymkowym Rajdzie Świętokrzyskim na Święty Krzyż. Uczestnicy zwiedzili Klasztor Cystersów w Wąchocku, odwiedzili Świątynię Pamięci Narodowej "Wykus"(miejsce bojów taktyki partyzanckiej w czasie II wojny światowej: Ponury, Barabasz)), drogą królewską z Nowej Słupi weszli na Święty Krzyż oddając Pokłon Relikwią Krzyża Świętego. Wszyscy uczestnicy zadowoleni, pełni wrażeń, umocnieni wiarą, nadzieją i  miłością wrócili szczęśliwie do swoich domów. Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom i ich rodzicom za przygotowanie do rajdu, udział i wspaniałą atmosferę. 

Autor: Waldemar Kucięba. www.parfia.chroberz.info