Na ulicy parkowej w Chrobrzu praca wre. Drogowcom sprzyja ładna pogoda i już widać, że może się uda skończyć remont tej ulicy przed wyznaczonym w umowie czasem, czyli przed 31 października 2013r.Przypomnijmy, że ulica prowadząca do stadionu sportowego, Pałacu Wielopolskich oraz Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego uległa zniszczeniu 7 maja podczas nawalnych deszczów. Uszkodzeniu uległ tzw. mostek tuż przy zjeździe na stadion oraz sama nawierzchnia. Ulica częściowo była wyłączona z ruchu kołowego, m.in. ze względu na stan wspomnianego mostku (przepustu).

Przebudowę "parkowej" wykonuje Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych Karola Cieśli z Chybic w gminie Pawłów.

Prace przy ulicy Parkowej oprócz wzmocnienia i poszerzenia podbudowy, a także wykonania nawierzchni bitumicznej obejmować będą przebudowę przepustu oraz wykonanie chodnika betonowego wraz ze zjazdami m.in. w kierunku stadionu sportowego.

W związku z pracami na ulicy Parkowej utrudniony jest dojazd do stadionu oraz do Pałacu Wielopolskich, a także Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Chrobrzu. Samochody osobowe mogą dojechać do tych miejsc bramą od strony ulicy Staropolskiej.

- Poprawa infrastruktury drogowej na terenie naszej gminy to jedno z  priorytetowych zadań dla nas. Co roku staramy się skutecznie pozyskiwać środki zewnętrzne na realizowanie modernizacji i przebudowy dróg gminnych. Dzięki temu poprawia się komfort jazdy i zwiększa bezpieczeństwo. – mówi Tadeusz Sułek Wójt Gminy Złota.

Źródło: