Wolontariat przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Chrobrzu wraz z Komitetem Społecznym na rzecz Szymona Kapusty składa serdeczne podziękowanie wszystkim ludziom dobrej woli za wsparcie akcji charytatywnej przeprowadzonej podczas Powiatowego Święta Plonów w Złotej w dniu 01.09.13 r.

Dziękujemy Urzędowi Gminy w Złotej za pomoc w przeprowadzeniu akcji.

Dziękujemy wolontariuszkom: Agacie Kłos (kl. III TŻ) i Gabrieli Kocerbie (kl. III TŻ).

Drodzy Państwo, dzięki Wam, dzięki Waszej wrażliwości i hojności, udało się zebrać na operację rocznego Szymka Kapusty następujące kwoty:

- za malowanie buzi i włosów dzieciom: 434 zł

- dobrowolne datki do puszek: 855,37 zł.

Razem: 1.289,37 zł, co zostało komisyjnie przeliczone przez wolontariuszy w obecności przewodniczącej Komitetu Społecznego.

Wraz z rodzicami chorego Szymka Kapusty - z całego serca dziękujemy! 

Źródło: Ewa Rzepa, ZSCKR Chroberz