24 sierpnia 2013 r. oddział Wolontariatu przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Chrobrzu odbył swoją pierwszą akcję charytatywną podczas obchodów "Dni Buska-Zdroju".

Kwestowaliśmy na rzecz bardzo skompilikowanych operacji ortopedycznych rąk u rocznego Szymonka Kapusty. Serię operacji usprawniających kończyny dziecka może jedynie przeprowadzić Szpital Dziecięcy w Hamburgu, co wiąże się z kosztami przerastającymi możliwości rodziny.

Wsparliśmy także kiermasz, z którego zysk zostanie przekazany na walkę z rakiem u 7-letniej Zuzi Stachowicz.

Naszą wolontariacką ekipę stanowili uczniowie: Małgorzata Glonek (kl. III TŻ), Gabriela Kocerba (kl. III TŻ), Paweł Grzywna (kl. IV TR), Mateusz Sęsoła (kl. IV TR) oraz pracownicy szkoły: Halina i Jerzy Wojtasikowie, Ewa Rzepa, a także spoza szkoły Sylwia Rzepa.

Kwesta jest działalnością bardzo przyjemną, ale wolontariusz musi przewidywać różne sytuacje.

Podczas dwóch godzin uzbieraliśmy do puszek 128,30 zł - co zostało komisyjnie przeliczone przez naszych uczniów i przewodniczącą Komitetu Społecznego.

Podczas kwestowania spotkały nas niespodzianki: podarowano nam kilka nowo wydanych tomików poezji Jana Wesołowskiego pt: "Zielona Równina",  a  także nasze stanowisko wolontariackie odwiedził podopieczny Szymek Kapusta z rodzicami i dziadkiem. Było to bardzo miłe, wzruszajace spotkanie.

Serdecznie dziękujemy za każdą, nawet najdrobniejsza monetę, gdyż każdy grosz przybliża Szymka do oczekiwanej operacji.

Dziękujemy Wolontariuszom za podarowany czas i energię.

Zapraszamy do dalszej współpracy.

Źródło: Ewa Rzepa, ZSCKR