Na łamach naszego serwisu kolejny artykuł naszego krajana majora Andrzeja Szostaka, rodem z Chrobrza, który pełni służbę w Sekcji Wychowawczej Centrum Szkolenia na Potrzeby Sił Pokojowych w Kielcach. >>

Złożenie kwiatów na grobach i pod pomnikiem „Czwórki Legionowej”, apel pamięci, salwa honorowa oraz konkursy wiedzy historycznej - to końcowe akcenty tegorocznego 33.  po wojnie Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej Józefa Piłsudskiego, którego uczestnicy dotarli 12 sierpnia 2013 roku z krakowskich Oleandrów do Kielc.

Już po raz 33. po wojnie wyruszył z krakowskich Oleandrów do Kielc Marsz Szlakiem I Kompanii Kadrowej, którego uczestnicy rok rocznie pokonują trasę żołnierzy Józefa Piłsudskiego, którzy sformowani w I Kompanię Kadrową poszli, jak pisał ich Komendant, „czynem wojennym budzić Polskę do zmartwychwstania”.

Honorowy Patronat nad Marszem objęła Karolina Kaczorowska, małżonka ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie. Marsz organizuje Związek Piłsudczyków,
a jego Komendantem jest po raz piętnasty Prezes Związku Jan Józef Kasprzyk.

W tegorocznym Marszu wzięło udział ponad 420. uczestników, w tym głównie młodzież ze Związku Strzeleckiego „Strzelec”, harcerzy, uczniów szkół noszących imię Józefa Piłsudskiego, żołnierzy z jednostek Wojska Polskiego dziedziczących tradycje legionowe, a także kawalerzystów ze stowarzyszeń kultywujących tradycje ułańskie II RP. Marsz pełni ważną rolę patriotyczną, edukacyjną, wychowawczą i sportową.

W południe, 12.08 „Kadrówka” wkroczyła do Kielc, gdzie została przywitana przez Prezydenta Kielc pana Wojciecha Lubawskiego i panią Karolinę Kaczorowską. Uczestnicy marszu złożyli kwiaty na mogiłach poległych legionistów na Cmentarzu Wojskowym, a następnie udali się w kierunku historycznej figury Najświętszej Marii Panny.

Dalsza część uroczystości odbyła się przed pomnikiem „Czwórki Legionowej”. Przy dźwiękach hymnu państwowego wciągnięto flagę państwową na maszt,
a Komendant marszu Jan Józef Kasprzyk przedstawił krótką historię „Kadrówki”.

Marsz zakończono pod dawnym Pałacem Biskupów Krakowskich, gdzie odbył się apel pamięci, salwa honorowa oddana przez kompanię honorową z Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych oraz złożono kwiaty w Sanktuarium Marszałka Piłsudskiego.

Tekst: mjr Andrzej Szostak
Zdjęcia: st. chor. Rafał Kurowski