W piątym dniu pielgrzymowania do Chrobrza dotarli pątnicy z diecezji rzeszowskiej, który zmierzają na Jasną Górę w Częstochowie. Po pokonaniu 25 kilometrów w najcieplejszym dniu tego lata, pielgrzymi witani byli przez naszych mieszkańców z niekrytym podziwem. Wytrwałość Rzeszowian wynagradzana była domowymi wypiekami i pomocą w przygotowaniu się do kolejnego dnia wędrówki.

W samym Chrobrzu nocleg znalazły grupy Wojciech, Jadwiga, Barbara, Józef. Natomiast w Wojsławicach – grupa Stanisław, w Aleksandrowie – grupa Kinga, w Rudawie – Andrzej. Natomiast w Nieprowicach - Urszula, Albert, Kazimierz, Maksymilian.

W piątek ( sierpnia) pielgrzymi wyruszyli o godz. 5:15 z Nieprowic i kolejno o godz. 5:25 z Rudawy i 5:45 z Chrobrza.

Miejscem zbiórki grup pielgrzymkowych tradycyjnie były podnóża „Byczowskiej Góry”, gdzie o godz. 7:15 odprawiona została Msza Święta. O godz. 9:00 zaplanowano wspólny posiłek i powrót na trasę. W dniu dzisiejszym kolejny dzień marszu zakończy się w Nawarzycach, Piotrkowicach, Laskowej, Wodzisławiu i Łanach.

Źródło: PB, fot. AgB,