Wspaniały Jubileusz 70 – lecia Sakramentu Małżeństwa obchodzili Państwo Janina i  Jan Domagałowie z Rudawy. Z tej okazji dom Jubilatów odwiedzili przedstawiciele władz Gminy Złota w osobach Wójta Gminy Złota Tadeusza Sułka, Przewodniczącego Rady Gminy Złota Henryka Krzaka oraz Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Jolanty Fichtel. Kamienni Jubilaci oprócz serdecznych życzeń otrzymali od gości symboliczny upominek oraz kwiaty.

 

Państwo Domagałowie mimo tak zacnej rocznicy ślubu są w bardzo dobrej kondycji, której niejedna dużo młodsza osoba mogłaby pozazdrościć. Chętnie dzielą się wspomnieniami, a także żywo interesują się aktualnymi wydarzeniami z naszej gminy.

Drogim Jubilatom z okazji Kamiennych Godów składamy serdeczne gratulacje oraz  życzenia wszelkiej pomyślności i zdrowia na dalsze wspólne lata życia.

Źródło: PB, gminazlota.pl