Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni, Klub Wodniacki KON-TIKI w Pińczowie oraz Ośrodek Kulturalno-Historyczny (Pałac Wielopolskich) w Chrobrzu organizują rejs repliką XIX-wiecznego Pływającego Młyna Wodnego z Nowego Korczyna do Gdańska. Przedsięwzięciu patronują i wspierają europoseł Czesław Siekierski i marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas.

Długość rejsu - 760 km. Rejs obsługiwać będzie czteroosobowa załoga złożona z członków Klubu Wodniackiego Kon Tiki. Wzdłuż brzegu towarzyszyć będzie jednostce specjalny wóz serwisowy.

Niegdyś młyny wodne pływały po Nidzie i Wiśle, dobijając do brzegów i świadcząc młynarskie usługi. Organizatorzy rejsu chcą ożywić tamten czas i mało znaną tradycję. Na platformie pływającej (o wymiarach 8 m x 6 m),  wykonanej według ówczesnych projektów przez członków Klubu Wodniackiego Kon-Tiki w Pińczowie,  znajdują się żarna napędzane wodnym kołem.

 mlyn_korczyn.jpg

17 sierpnia w Nowym Korczynie nastąpi wodowanie Młyna i pokazowe mielenie zboża na chleb dożynkowy, który dzielony będzie następnego dnia na dożynkach w gminie Nowy Korczyn. 18 sierpnia, w niedzielę, o godzinie 11.30  rozpocznie się 18 dniowy rejs. Codziennie cumować będzie do brzegów  Wisły m.in. w Sandomierzu, Kazimierzu Dolnym, Warszawie, Płocku i Gdańsku. Wszędzie przewidziane są festyny powitalne.   
 
Polska była niegdyś potężnym producentem i eksporterem zboża wysyłanego Wisłą do Gdańska, skąd importowali je kupcy z całej Europy. Rejs ma zatem odwołać się także  do okresu naszej eksportowej potęgi. Na wszystkich miejscach postoju promowany będzie region świętokrzyski poprzez organizację eventów, konferencji prasowych, spotkań z władzami, środowiskami zawodowymi i miejscową społecznością. Nie zabraknie również degustacji świętokrzyskich specjałów.

Źródło: www.sejmik.kielce.pl