W naszej miejscowości znaczącej poprawie ulegną nawierzchnie ulicy Ogrodowej i ulicy Parkowej. Właściwie to już teraz do Wojsławic można dojechać ulica Ogrodową po nowej nawierzchni. Inwestorem jest Powiat Pińczowski, a wykonawcą Przedsiębiorstwo Drogowe „WOJTRANS” Henryka Wojdy z Jędrzejowa. Do remontu przewidziano odcinek o długości 727 metrów bieżących

Zakres prac obejmuje wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno – bitumiczną, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, wykonanie ścieku z prefabrykowanych elementów betonowych korytkowych dł. 250 mb,  wykonanie nawierzchni na poboczach.

Natomiast gmina Złota opracowała dokumentacje przetargową na drogi zniszczone w wyniku nawalnych deszczów w 2013 roku. W pierwszej kolejności będą realizowane inwestycje na następujących drogach: Chroberz - ul. Parkowa, Nieprowice (tzw. orzechowa), Probołowice („łącznik”), Nieprowice – Rudawa.

Jak wyglądała ulica Parkowa w Chrobrzu podczas powodzi widzieliśmy na materiałach zdjęciowych i video publikowanych w naszym serwisie. Brak remontu tego odcinka spowodowałby nieuchronnego jego zamknięcie, ponieważ stan zniszczonego „mostku: na tej ulicy sukcesywnie się pogarsza i stanowi zagrożenie dla ruchu kołowego. Dlatego możemy się cieszyć, że nasz samorząd otrzymał dofinansowanie na realizację tego zadania.

Autor: Paweł B.


Ulica Parkowa zalana przez powódź z 7 maja 2013 r.


Zniszczony mostek na ulicy Parkowej w pobliżu stadionu

Poniżej zdjęcia z ulicy Ogrodowej