20 czerwca zmarł Ryszard Szych - Przewodniczący Rady Powiatu Pińczowskiego I kadencji. Nabożeństwo żałobne odbędzie się w Kościele p.w. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Pińczowie dnia 22 czerwca (sobota) o godz. 15:00. Po mszy ciało zostanie odprowadzone na miejsce wiecznego spoczynku na cmentarzu parafialnym w Pińczowie.

Źródło: na podstawie pinczow.pl