Uczniowie klas III-VI Szkoły  Podstawowej w Chrobrzu uczestniczyli w wycieczce ekologicznej. W pierwszej kolejności dzieci zwiedziły Zarząd Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Krzyżanowicach, gdzie obejrzały okazy roślin i zwierząt w sali dydaktycznej, na korytarzu oraz na zewnątrz budynku. Ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe, część prelekcji i pokazu została przełożona na 18 czerwca, która odbędzie się w naszej szkole.
 
Następnie uczniowie pojechali do rezerwatu „Skowronno”, gdzie zobaczyli chronione i rzadkie gatunki z murawy kserotermicznej. Rezerwat ten położony jest na miejscu starego kamieniołomu z XI wieku. Jest to najstarszy rezerwat na Ponidziu, utworzony z inicjatywy prof. Szafera w 1915 roku i reaktywowany po II wojnie światowej w 1960 roku.
 
Na Wzgórzu Klasztornym obejrzeli wzniesioną w 1600 roku Kaplicę Św. Anny, wg  projektu Santi Gucciego. Ze wzgórza obserwowali panoramę Pińczowa i zapoznani zostali z historią zabytków Pińczowa. Uczniowie byli też przy starorzeczu Nidy w Skrzypiowie, gdzie zobaczyli żyjące tam rośliny i zwierzęta. Kolejnym miejscem, które odwiedzili był „Ogród na Rozstajach” w Młodzawach. Podziwiali tam dużą różnorodność gatunków roślin i zwierząt.
 
W czasie wycieczki uczniowie zadawali pytania, na które otrzymywali wyczerpujące odpowiedzi.
 
Źródło: SP Chroberz