20 listopada 2012 roku pisaliśmy w naszym serwisie o bogatych tradycjach artystycznych Chrobrza. Od lat można obserwować, że z mniejszym lub większym „natężeniem” w naszej miejscowości mamy prawdziwy wysp artystycznych talentów, szczególnie muzycznych.

Niewątpliwie jest to zasługa, poza niewątpliwym wrodzonym talentem danej osoby, zaangażowaniu rodziców, nauczycieli, dyrekcji szkoły, miejscowych pasjonatów, a także władz gminy z Wójtem na czele. Dobra współpraca pomiędzy wcześniej wspomnianymi powoduje dobry klimat, który jest niezbędny do rozwoju talentów m.in. muzycznych.

Tak było z zespołem akordeonistów, który powstał przy Szkole Podstawowej w Chrobrzu. Dzięki pomysłowi dyrektor Gabrieli Kłap, merytorycznej opiece i poświęconym godzinom na próby przez nauczycielkę Małgorzatę Stępień oraz wsparciu ze strony wójta Tadeusza Sułka – który notabene znany jest ze swojego zamiłowania do muzyki, szczególnie tej naszej, regionalnej, możliwe było stworzenie zespołu.

Dzieci mają za sobą już występy przed szeroką publicznością – dożynki gminne w Złotej, sobótki na przystani w Chrobrzu, a także debiut telewizyjny w TV Silesia. Kolejny krok do przodu zespół postawił w Stawiszycach podczas festynu z okazji „Dnia Dziecka”.

Do czterech akordeonistów: Magdaleny Kowalskiej, Adama Dracza, Mateusza Marca i Grzegorza Lozi dołączyli Karolina Teresa Morton – klarnet, Klara Wodolska- saksofon oraz Maciej Morton- trąbka. Dzieci zagrały melodię ludową „Przepióreczka” i popularną melodię biesiadną „Bando, bando”.

Dodajmy, że uczniowie Szkoły Podstawowej w Chrobrzu „szeroką ławą” pobierają nauki w Szkole Muzycznej w Pińczowie, nic więc dziwnego, że poziom artystyczny zespołu jest coraz wyższy.

Gratulujemy!

Autor: