Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Chrobrzu oferuje absolwentom gimnazjum:

 

 • technik rolnik
 • technik agrobiznesu
 • technik żywienia i usług gastronomicznych- technik turystyki wiejskiej

 

oraz 

 • - stypendium dla najlepszych uczniów;
 • - miejsce w odremontowanym internacie w pokojach 1,2 lub 3-osobowych;
 • - możliwość stałego korzystania z internetu;
 • - możliwość udziału w atrakcyjnych wycieczkach, zawodach sportowych, szkoleniach itp.;
 
Rekrutacja do klas pierwszych odbywa się w okresie od 13 maja do 25 czerwca 2013 r. Wymagane dokumenty:
 
 • - kwestionariusz osobowy (do pobrania w szkole lub ze strony: www.zsrchroberz.pl);
 • - karta zdrowia;
 • - 3 fotografie;
 • - orzeczenie lekarskie o możliwości nauki w wybranym typie szkoły wystawione przez lekarza rodzinnego;
 • - świadectwo ukończenia gimnazjum;
 • - zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.
   

Oferta kształcenia rolniczego dla osób dorosłych.
 
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Chrobrzu na rok szkolny 2013/2014 ogłasza nabór na zaoczny Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy w zakresie kwalifikacji R3: prowadzenie produkcji rolniczej.

Ukończenie kursu daje uprawnienia odnośnie starania się o dopłaty z różnych funduszy unijnych. Nauka trwa 3 semestry (1,5 roku). Zjazdy odbywają się w weekendy, według ustalonych wcześniej terminów. Pierwszy zjazd: wrzesień 2013 r.

W kursie mogą brać udział osoby dorosłe z wykształceniem średnim (matura nie jest wymagana) oraz uczniowie klas maturalnych wszystkich szkół średnich, a także osoby z wykształceniem zawodowym.

Kurs jest NIEODPŁATNY.


Materiał:
ZSCKR Chroberz