Radni Gminy Złota jednogłośnie udzielili absolutorium z wykonania budżetu Wójtowi Tadeuszowi Sułkowi. Głosowanie poprzedziły sprawozdania dyrektorów szkół ze zrealizowanych projektów unijnych w ostatnim czasie, a także pracowników Urzędu Gminy z projektów inwestycyjnych. Następnie odczytano opinię Regionalnej Izba Obrachunkowej w Kielcach oraz Komisji Rewizyjnej Rady Gminy, które pozytywnie oceniają wykonanie budżetu Gminy Złota za rok 2012.

Wójt Tadeusz Sułek, na co dzień mieszkaniec sołectwa Chroberz, powiedział że jedyne co mu pozostaje to serdecznie podziękować za docenienie wykonanej pracy i za wspólną, owocną pracę na rzecz lokalnej społeczności.

Źródło:


Od lewej: Wójt Tadeusz Sułek, Sekretarz Ireneusz Gołuszka, Skarbnik Alicja Jaworska (fot. pb)