W niedzielę 26 maja 2013 o godz. 18 przed budynkiem Szkoły Podstawowej w Chrobrzu odbyła się rodzinna majówka ku pamięci wielkiego rodaka Jana Pawła II i wszystkich mam z okazji Dnia Matki.

W czasie uroczystości uczniowie szkoły zaprezentowali wieczornicę poświęconą Janowi Pawłowi II, na którą złożył się występ kl.”0” pt. ”Santo subito” i montaż słowno- muzyczny kl. IV-VI pt. „Papież pokoju”.

Część poświęconą mamom rozpoczęły dzieci z Punktu Przedszkolnego. Zaśpiewały piosenki i zatańczyły tańce dla mam. Następnie swoje programy przedstawiły kolejno dzieci z zerówki, klas I-III i klas IV-VI. Dzieci do występów przygotowali nauczyciele: Waldemar Kucięba, Małgorzata Stępień, Urszula Wodolska, Renata Magdziarz.

Gośćmi tego wieczoru byli mieszkańcy Chrobrza i okolicznych miejscowości wraz z Wójtem Gminy Złota Tadeuszem Sułkiem, Księdzem Proboszczem Parafii Chroberz Waldemarem Krochmalem, Sołtysem Sołectwa Chroberz Janem Bogdanem, Prezesem OSP Jackiem Wypychem, strażakami OSP w Chrobrzu, radnymi gminy m.in. Andrzejem Gajosem i paniami z Klubu Kobiet. Wszyscy zostali podjęci staropolską grochówką przygotowaną przez panią kucharkę, ciastkami upieczonymi przez panie z Klubu Kobiet i ciastkami sponsorowanymi przez właścicieli sklepu „Market”- państwa Kaszów.

Na zakończenie uroczystości, zgodnie z ludową tradycją śpiewania Pieśni Maryjnych  przy przydrożnych kapliczkach i figurkach w maju, zaintonowano wspólny śpiew „Po górach, dolinach”, „Chwalcie łąki umajone”, „Czarna Madonno”. Wszyscy przybyli mieli do dyspozycji mini-śpiewniki.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka dzieci zostały obdarowane soczkami i wafelkami sponsorowanymi przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Złotej, którą reprezentował p. Paweł Bochniak.

Pani dyrektor Gabriela Kłap podziękowała gościom za udział w uroczystości.

Źródło: SP Chroberz