Na 3,5 miliona złotych szacuje się straty w gminie Złota po nawalnych opadach deszczu które nawiedziły naszą gminę we wtorek 7 maja. Największych spustoszeń żywioł dokonał w Chrobrzu, gdzie zerwany został most na drodze dojazdowej do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Chrobrzu, uszkodzony i zamulony staw pełniący funkcję retencyjną na terenie ZS CKR, zamulona znaczna część kanalizacji sanitarnej na terenie Chrobrza, zamulony stadion sportowy, uszkodzona znaczna część murawy oraz bieżni, zamulone rowy przy drogach powiatowych, gminnych oraz dojazdowych, uszkodzona konstrukcja dróg oraz zniszczone i zamulone przepusty pod drogami, a także zniszczone uprawy polowe na znacznej powierzchni. 

Nawałnica nie oszczędziła także innych miejscowości: Wojsławice, Rudawa, Nieprowice, Niegosławice, Złota, Kostrzeszyn, Wola Chroberska, Pełczyska.

Uszkodzenia obejmują straty w uprawach polowych, zniszczone przydrożne kapliczki, zamulone rowy przy drogach, zniszczone pobocza, uszkodzone konstrukcje dróg, zamulone i zniszczone przepusty pod drogami, namuliska na drogach, uszkodzone studzienki kanalizacyjne i inne.

Wójt Gminy Złota powołał gminną komisję do szacowania szkód w  infrastrukturze technicznej, której celem jest przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie i oszacowanie szkód. W chwili obecnej komisja objeżdża teren gminy dotknięty deszczem nawalnym i trwają pierwsze szacunki oraz dokumentacja fotograficzna zaistniałych szkód.

Wstępną wartość powstałych szkód w infrastrukturze technicznej Gminy Złota (drogi, mosty, przepusty, rowy melioracyjne i inne) spowodowane nawalnym deszczem w dniu 7 maja 2013 roku w chwili obecnej szacuje się na ok. 3,5 miliona złotych.

Autor: WP, WO, PB. Zdjęcia: W i W. Osieccy, www.gminazlota.pl,

Wkrótce video.

 

 

  • Zdjęcia z środy 08.05.2013r.