16 kwietnia 2013 r. w pińczowskim Powiatowym Ośrodku Kultury, Edukacji i Sportu odbyły się Targi Pracy i Edukacji w ramach projektu "OHP jako realizator usług rynku pracy".

Uczniowie, dyrektor i nauczyciele Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Chrobrzu wzięli udział w Targach, prezentując ofertę edukacyjną szkoły. W spotkaniu uczestniczyły szkoły średnie z terenu powiatu pińczowskiego, szkoły policealne i wyższe, przedsiębiorcy, przedstawiciele Urzędu Pracy w Pińczowie, Straży Pożarnej, WKU i wiele innych.

Imprezę objął honorowym patronatem Starosta Powiatu Pińczowskiego p.Jan Moskwa. Obecni byli m.in.: Wicestarosta p.Marek Omasta, Wicewojewoda Kielc p.Grzegorz Dziubek, Komendant WKU w Busku Zdroju ppłk Jarosław Molisak - absolwent chroberskiego technikum.

Źródło: Ewa Rzepa, ZSCKR, chroberz.info