W dniu 05.04.2013 r. w Busku- Zdroju odbyły się IX Powiatowe Targi Edukacyjne „EDUKACJA 2013”. Uczniowie, dyrektor i nauczyciele Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Chrobrzu wzięli aktywny udział w targach, na których zaprezentowali ofertę edukacyjną szkoły, skierowaną do absolwentów gimnazjum (4-letnie Technikum Rolnicze, Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych, Technikum Agrobiznesu) oraz do osób dorosłych (zaoczny 2-letni Kurs Zawodowy – rolnik). Targi były także okazją do spotkania i rozmowy z Świętokrzyskim Wicekuratorem Oświaty p. Grzegorzem Bieniem, ze Starostą Powiatu Busko-Zdrój p. Jerzym Kolarzem, z Wicestarostą p. Stanisławem Klimczakiem, z radnymi, z  przedstawicielami prasy „Echo Dnia” i „Tygodnik Ponidzia”, a także wieloma innymi osobami. Impreza przebiegła w bardzo miłej atmosferze.

Źródło: ZSR Chroberz