"Hosanna, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie"

Wszechmogący Boże, z palmami w rękach czcimy dzisiaj zwycięstwo Chrystusa. Pomnóż naszą wiarę i wysłuchaj nasze prośby, abyśmy zjednoczeni z Chrystusem przynosili Tobie owoce dobrych uczynków. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

W parafialnym konkursie palm wielkanocnych komisja przyznała trzy miejsca.

I miejsce: Tomasz i Grzegorz Lozia z Chrobrza.
II miejsce: uczniowie klasy V Szkoły Podstawowej w Chrobrzu z wychowawczynią.
III miejsce: Igor i Wiktor Litwińscy z Chrobrza.

Wszystkie dzieci uczestniczące w konkursie palm wielkanocnych i uczestniczące w liturgii Niedzieli Palmowej zostały nagrodzone słodyczami. 

Niedziela Palmowa w poezji. 

Otóż Wierzbna, otóż Kwietna
zawitała nam Niedziela...
Do świątyni gronem wszystkiem
Idą młodzi, idą starzy,
Różdżkę wierzby z młodym listkiem
Niosą święci do ołtarzy...

Orzeźwiona łzami wiary
Wraca w domy ciżba prosta
I jak każe zwyczaj stary
Różdżką wierzby siebie chłosta;
"Nie ja biłem, wierzba biła!"

Z niepamiętnych czasów świata
Taki zwyczaj trwa radośnie
I syn ojca, i brat brata
Poświęconą różdżką chłośnie.

Skąd to poszło? - nikt nie zbada,
Nikt po księgach nie odszuka
Od pradziada do pradziada
Poszedł zwyczaj na prawnuka....
(Wł. Syrokomla: Dni pokuty i Zmartwychwstania)

Źródło: W.Kucięba