W Domu Ludowym w Chrobrzu odbyło się spotkanie integracyjne z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet. W sympatycznej atmosferze spotkały się Panie z działającego w naszej miejscowości Klubu Kobiet. Wśród zaproszonych gości znalazł się gospodarz gminy, Wójt Tadeusz Sułek wraz z małżonką Anną.

Źródło: