W najbliższy  piątek, tj. 15 marca o godz. 16:00 w świetlicy Szkoły Podstawowej w Chrobrzu odbędzie się zebranie wiejskie dotyczące tzw. nowej gospodarki odpadami. Pracownicy Urzędu Gminy Złota zapoznają mieszkańców z zasadami, które obowiązywać będą od 1 lipca 2013r. 

W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach . Według niej gmina z dniem 1 lipca 2013 r. przejmie odpowiedzialność za odpady i będzie zarządzać całym systemem gospodarki odpadami komunalnymi na swoim terenie. 

Do 30 czerwca 2013 r. mieszkańcy odprowadzają odpady na podstawie umowy zawartej z firmą odbierającą odpady. Umowę należy rozwiązać we własnym zakresie przed 1 lipca 2013 r. pamiętając o zachowaniu 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia umowy, w celu uniknięcia podwójnej opłaty z momentem wejścia nowego systemu.
 
Terminy pozostałych spotkań w okolicznych sołectwach:

  • Wola Chroberska - 14.03.2013r. (czwartek), godz. 13:00 - Świetlica wiejska
  • Rudawa - 14.03.2013r., (czwartek), godz. 13:00 - Dom Ludowy
  • Wojsławice - 15.03.2013r. (piątek), godz. 13:00 - Dom Ludowy
  • Nieprowice - 18.03.2013r. (poniedziałek), godz. 16:00 - Remiza OSP

Informacji na bieżąco udziela Sołtys danego sołectwa oraz pracownicy Urzędu Gminy Złota – kontakt telefoniczny 41 356 16 33 lub 41 3561 601.

Źródło: , UG Złota