5 lutego 2013 r. z głębokim żalem pożegnaliśmy Józefa Błaszczęcia Naczelnika w Departamencie Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Absolwenta 5 letniego Technikum Rolniczego w Chrobrzu - rocznik 1965. W delegacji, która uczestniczyła w uroczystościach pogrzebowych znaleźli się m.in. Wójt Gminy Złota Tadeusz Sułek, szkolni koledzy Henryk Barański i Marek Wiązania prezes GS w Wiślicy oraz przedstawiciele ZSCKR w Chrobrzu: dyrektor Jerzy Trzepatowski, nauczyciel Stanisław Steckiewicz, poczet sztandarowy szkoły Gabriela Kocerba, Paweł Grzywna, Małgorzata Glonek, wieniec składał Kazimierz Wieloch. 

Józef Błaszczęć często odwiedzał naszą gminę, m.in. przy okazji dożynek gminnych. Był osobą niezwykle zasłużoną dla naszej społeczności. Tym bardziej, Rodzinie i Bliskim Zmarłego składamy najszczersze wyrazy współczucia.

Autor: PB, AS. gminazlota.pl, zsrchroberz.pl, Zdjęcia: PB, AR, SS


Poczet sztandarowy Zespołu szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Bolesława Chrobrego w Chrobrzu przy trumnie śp. Józefa Błaszczęcia


Józef Błaszczęć pierwszy z lewej na Dożynkach Gminnych w Złotej w 2011 roku


Józef Błaszczęć trzeci z lewej na Dożynkach Gminnych w Złotej w 2011 roku