W Szkole Podstawowej w Chrobrzu odbyło się „Spotkanie karnawałowo –walentynkowe”. Część artystyczną przygotowały dzieci z kl.”0” i z Punktu Przedszkolnego wraz z paniami: Urszulą Wodolską, Lilą Strogusz- Sabat i Renatą Magdziarz. Występy odbyły się w trzech odsłonach: zimowej, walentynkowej oraz wiersze i piosenki poświęcone babciom i dziadkom.

Na wieczorze obecni byli zaproszeni goście: Wójt Gminy Złota Tadeusz Sułek z małżonką Anną, ksiądz proboszcz Waldemar Krochmal, dyrektor Gabriela Kłap, licznie zgromadzeni rodzice, dziadkowie naszych najmłodszych uczniów, nauczyciele i mieszkańcy wsi.

Część artystyczną rozpoczęły dzieci z kl.”0” „Polką Dziadek”. Grą na instrumentach perkusyjnych wzbogaciły linię melodyczną. Następnie zaśpiewały piosenkę „Sanna”, a część tą zakończył taniec „Zimowa poleczka”.

 Następnie na scenie pojawiły się dzieci z Punktu Przedszkolnego, które recytowały walentynkowe wiersze oraz zatańczyły pląs „Ja cię pocałuję”. W walentynkowej odsłonie, zerówkowicze przebrani za postaci bajkowe, zaśpiewali o uczuciowych perypetiach króla, królewny, pazia i małego klauna piosenki: „Zakochany klaun”, „Był sobie król”.

 Przedszkolaki odegrały też bajkę „Czerwony Kapturek”, którą dedykowały szczególnie swoim babciom i dziadkom, zaśpiewały po angielsku piosenkę o rodzinie oraz piosenki: „Babcia w kapciach”, „Dla babci i dziadka”. Na instrumentach odegrały odgłosy zimy w piosence „Na czym zima gra”. Najmłodsi z przejęciem recytowali wiersz „Zima zła” oraz zatańczyli „Białego walczyka”.

Występy zakończyła kl.”0” prezentując program dla seniorów. Babcie i dziadkowie od wszystkich wnuków otrzymali okolicznościowe prezenty, a pozostali walentynki. Głos zabrał też pan wójt i pani dyrektor.

Po poczęstunku, który dla dzieci oraz gości przygotowali rodzice, spotkanie zakończyły wspólne karnawałowo- walentynkowe tańce babć, dziadków, rodziców i dzieci.
 
Źródło: SP Chroberz