Zapraszamy osoby pełnoletnie z Chrobrza i sąsiednich miejscowości do udziału w Akcji Honorowego Krwiodawstwa, która odbędzie się 1 lutego 2013 r. (piątek)  w godzinach 9.00-12.00 w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Chrobrzu.
 
Osoby, które chciałyby wziąć udział w tej szlachetnej akcji mającej na celu ratowanie ludzkiego życia, proszone są o telefoniczne zapisanie się: 41/356-40-03 lub u p. Jerzego Wojtasika albo w bibliotece szkolnej technikum.
 
Krwi nie da się wyprodukować w sposób sztuczny, można ją jedynie pobrać od dawcy. Codzienne zapotrzebowanie na krew i preparaty krwiopochodne jest bardzo duże: podczas operacji, skomplikowanych porodów, w trakcie leczenia chorób krwi (m.in. białaczki). Krew podaje się także pacjentom z ciężką anemią.
 
W chroberskim technikum pierwszy raz honorowo oddawano krew już  2002 roku. Akcję zorganizowano dla byłego ucznia, który leczył się w Instytucie Hematologii i Transplantologii w Warszawie. Dawców było sześćdziesięciu: pełnoletni uczniowie, dyrektor, kilku nauczycieli oraz duża grupa absolwentów, którzy specjalnie w tym dniu przyjechali do swej dawnej szkoły, aby pomóc choremu koledze.  Akcje Krwiodawstwa powtarzano kilkakrotnie.
 
W ubiegłym roku podczas Akcji Honorowego Krwiodawstwa oddano 11,5 litra krwi. Dawcami byli pełnoletni uczniowie, nauczyciele oraz strażacy z OSP Nieprowice i OSP Chroberz.
 
Pobór krwi trwa kilkanaście minut. Jest poprzedzony wywiadem lekarskim i badaniem ciśnienia krwi. Każdy dawca otrzymuje ekwiwalent w postaci kilku czekolad.
Serdecznie zapraszamy!
 
Prosimy o zapoznanie się z informacjami:
 
Źródło: Organizatorzy