Miesiąc styczeń to dobry okres na wszelkiego rodzaju podsumowania. Również te czysto statystyczne. Rok 2012 jeśli chodzi o liczbę mieszkańców Chrobrza zamknął się cyfrą 870. Tylko o 5 osób większa jest Złota, ale w jej przypadku wchodzą tam jeszcze w skład osiedla Graby i Lubowiec. W naszym serwisie od początku ubiegłego roku prowadzona była zakładka Nekrologi o która prosiło wielu internautów. 

Początkowo na tej podstronie miały znajdować się jedynie informacje dot. osób zmarłych z parafii Chroberz jednak starałem się też tam podawać informacje o dniu, godzinie i miejscu pogrzebu osób z całej gminy Złota. W dniu wczorajszym (02.01.2013r.) Strona „Nekrologii” została zaktualizowana o nazwiska i rok urodzenia zmarłych zameldowanych na terenie gminy Złota. Oprócz tego znalazło się tam kilka nazwisk z miejscowości które nie należą do gminy Złota ale są w granicach parafii Chroberz.

Podsumowując tą smutną statystykę w parafii Chroberz zmarło w roku 2012 - 27 osób. Natomiast w gminie Złota – 60 osób.

W tym samym okresie w parafii Chroberz urodziło się 13 dzieci, a w gminie Złota 31. W samym Chrobrzu, który jest jedną z największych obok Złotej miejscowości urodziło się tylko troje dzieci! Podobnie w Złotej – 3 dzieci + 1 na osiedlu Graby.

Gmina Złota na koniec 2012 roku liczyła 4755 mieszkańców. Najmniejszą miejscowością pozostaje Wola Chroberska – 71 mieszkańców.
 
Źródło: