Bank Spółdzielczy w Pińczowie wygrał przetarg na „Bankowa obsługa budżetu Gminy Złota oraz gminnych jednostek organizacyjnych w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2016 roku,  ogłoszony przez Gminę Złota. Jednym z wymogów przetargu jest zainstalowanie i utrzymanie całodobowego bankomatu w Chrobrzu. Najprawdopodobniej powstanie w budynku Domu Ludowego. Bankomat ma powstać w ciągu 3 miesięcy od podpisania umowy z Bankiem.