Urząd Gminy w Złotej ogłosił na stronie Biuletynu Informacji Publicznej przetarg na „Bankową obsługę budżetu Gminy Złota oraz gminnych jednostek organizacyjnych w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2016 roku.” Wśród wymogów stawianych przez Zamawiającego jest zainstalowanie i utrzymanie całodobowych punktów wypłat gotówki (bankomatów) w miejscowości Złota i Chroberz - w ciągu trzech miesięcy od daty podpisania umowy z Zamawiającym. 

Oznacza to pewność, że najpóźniej na przełomie kwietnia i maja, możemy spodziewać się w Chrobrzu zainstalowanego bankomatu. Jakiego banku będzie to punkt? To się okaże już 20 grudnia, kiedy to nastąpi rozstrzygnięcie przetargu. Oczywiście podawane przez nas terminy nie biorą pod uwagę odwołań od wyników przetargu, co opóźniło by jego rozstrzygnięcie a co za tym idzie montaż bankomatu.

Jedną z branych pod uwagę lokalizacji jest budynek Domu Ludowego w Chrobrzu.

Przypomnijmy, że najbliższe Chrobrzowi bankomaty znajdują się w Gackach (Bank ING) oraz w Złotej (Bank Spółdzielczy).

Autor: chroberz.info