W środę Popielcową rozpoczynamy Wielki Post - czas wielkiej przygody kształtowania naszego człowieczeństwa do wymiaru Bożego dziecka...Idziemy śladami "marności" prochu - "Prochem jesteś i w proch się obrócisz" - Środa Popielcowa - Msze św. z posypaniem popiołem - godz. 9.00 i 17.00 – Zapraszam.

Następnie razem z Jezusem dźwigamy Krzyż Przemiany-Droga Krzyżowa: piątek godz. 17.00 - dla dzieci środa godz. 16.00.

Medytujemy Mękę Pana - Gorzkie Żale z kazaniem Pasyjnym po sumie.

Odnajdujemy radość wiary w czasie Rekolekcji Wielkopostnych, które prowadził będzie ks.Stanisław Hatny w terminie 22-23-24 lutego 2013 roku.

Razem tworzymy Ewangeliczny komentarz tego czasu- Bożego i naszego. Zapraszam!

ks. Proboszcz Waldemar Krochmal

Źródło: www.parafia.chroberz.info