11 Listopada to symbol miłości ojczyzny, symbol walki o wolność, symbol zwycięstwa. Zanim jednak nadszedł ten dzień, kraj nasz przez 123 lata znajdował się pod zaborami: pruskim, rosyjskim i austriackim. Przez tak wiele lat zaborcy próbowali wykorzenić w Polakach kulturę, język, religię. 
 
Dzięki patriotycznej postawie naszych przodków, najcenniejsze wartości zostały ocalone. Walczyli za Polskę i oddawali za nią życie, by dziś żyć w wolnej Polsce!
 
Tą lekcję historii przedstawili na uroczystej akademii uczniowie klas V-VI Szkoły Podstawowej w Chrobrzu. Uczniów do uroczystego apelu przygotowała nauczycielka Monika Doroz.  Uczniowie, w odświętnym stroju, recytowali patriotyczne wiersze, zaśpiewali legionowe pieśni. 

Źródło: SP Chroberz