145 najlepszych uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych województwa świętokrzyskiego otrzymało w tym roku stypendia Prezesa Rady Ministrów. W Internacie LO w Pińczowie pamiątkowe dyplomy potwierdzające przyznanie stypendiów wręczono 32 uczniom z powiatów: pińczowskiego, buskiego, kazimierskiego i staszowskiego.

Dyplomy wręczali stypendystom Wojewoda Świętokrzyski Bożentyna Pałka – Koruba, Świętokrzyski Kurator Oświaty Małgorzata Muzoł oraz starostwie poszczególnych powiatów.

Stypendium premiera może otrzymać uczeń szkoły dającej możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen, lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Takie wyróżnienie w danym roku może spotkać tylko jednego ucznia z danej szkoły. Stypendium premiera to nie tylko pieniądze (2,8 tysiąca złotych wypłacone w dwóch ratach), ale przede wszystkim prestiż. Stypendia Prezesa Rady Ministrów przyznawane są od 1997 roku na wniosek dyrektorów szkół.

Lista stypendystów Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2012/2013 - Powiat Pińczowski:

1. Sylwia Fatyga, Technikum nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie
2. Michał Kaczmarczyk, Technikum w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Bolesława Chrobrego w Chrobrzu
3. Izabela Agnieszka Kubowicz, Technikum nr 2 w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie
4. Karolina Rubacha, Technikum Ekonomiczne i Informatyczne w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Działoszycach
5. Sylwia Wierzba, Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Pińczowie
6. Damian Wojtaś, Liceum Ogólnokształcące im. Bartosza Głowackiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Działoszycach
 
Źródło: ISka, UM Pińczów